در حال حاضر قادر به ارائه خدمات نیستیم!

در حال حاضر بعلت اینکه در دست طراحی و توسعه هستیم قادر به ارائه خدمات نمی باشیم. امیدواریم که در تاریخ معین شده بتوانیم به موقع آماده شویم. اول دی ماه ۱۳۹۵, تاریخی است که برای شروع بکار "سایت ساز" در نظر گرفته ایم.

گروه طراحی و توسعه استودیوهفت


تهران ميدان انقلاب روبروی سينما بهمن نبش خيابان منيری جاويد ساختمان تجاری اداری بهمن طبقه ٦ واحد ٦٠٢
تلفن : ۶۶۱۷۰۷۱۸ - ۶۶۱۷۰۷۲۱ - ۶۶۱۷۰۷-۲۵ | نمابر : ۶۶۱۷۰۷۲۸
support@7studio.ir